Samoposlužna linija

Samoposlužna linija
• Samoposlužne linije 800
• Samoposlužne linije 800/700
• Neutralne jedinice 800/700

Samoposlužna linija

Ponuda Whirlpool samoposlužnih linija obuhvaća tri serije: Design serija, Traditional serija 800 i Traditional serija 700. Sve serije samoposlužnih linija obuhvaćaju hlađene, grijane i neutralne jedinice.

Samoposlužne linije 800/700

Samoposlužne Traditional linije 800 i 700 predviđene su za objekte koji su limitirani prostorom pa je kod njih moguć izbor dubine elemenata 825 mm ili 715 mm. Ostale specifikacije samoposlužne Traditional linije su jednake Design liniji.
Karakteristike proizvoda mogu se izmijeniti bez prethodne najave. Sve navedene cijene su bez PDV-a.

SAMOPOSLUŽNE LINIJE

HLAĐENE JEDINICE (800/700)

ModelNazivOpis
ASE 303/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 304/WP Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 305/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 001/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 002/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 003/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 306/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 307/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 308/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 007/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 008/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 009/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 300/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 287 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 301/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 302/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 004/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 287 W ukupna snaga: 550 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 005/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 006/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 309/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 278 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 310/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 311/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 010/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 287 W ukupna snaga: 550 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 011/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 012/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x71,5x87

HLAĐENE JEDINICE (800/700) - VITRINE

ModelNazivOpis
ASE 312/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 120x82,5x178
ASE 313/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 314/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 014/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 160x71,5x178
ASE 015/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 200x71,5x178
ASE 321/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 120x82,5x178
ASE 322/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 323/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 018/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 160x71,5x178
ASE 019/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 200x71,5x178
ASE 316/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 317/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 2/1+1/1 dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 016/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x71,5x178
ASE 017/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 2/1+1/1 dimenzije cm: 200x71,5x178
ASE 318/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 962 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 120x82,5x178
ASE 319/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 320/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1+1x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 020/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x71,5x178
ASE 021/WPHlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1+1x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x178

BANJA MARIJA - GRIJANE JEDINICE (800/700)

ModelNazivOpis
ASE 324/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 10l=~3cm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 325/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 15l=~3cm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 326/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 20l=~3cm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 327/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 25l=~3cm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 038/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 10l=~3cm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87
ASE 039/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 15l=~3cm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 040/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 20l=~3cm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 041/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 25l=~3cm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 341/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 342/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 343/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 344/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 026/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87
ASE 027/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 028/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 029/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 332/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3010W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 333/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3740W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 334/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 4470W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 335/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 6750W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 046/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3010W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87
ASE 047/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3740W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 048/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 4470W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 049/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 6750W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 349/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 350/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 351/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 355/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm snaga grijane pov: 2200 W grijani ormarić: 1500 W ukupna snaga: 3700 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 356/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm snaga grijane pov: 3000 W grijani ormarić: 1500 W ukupna snaga: 4500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 357/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm snaga grijane pov: 3650 W grijani ormarić: 3000 W ukupna snaga: 6650 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87

GRIJANE STAKLENE JEDINICE (800/700)

ModelNazivOpis
ASE 328/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 1200 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 329/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 330/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 2400 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 331/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 3600 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 042/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 1200 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87
ASE 043/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 044/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 2400 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 045/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 3600 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 345/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 1200W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 346/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 347/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 348/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 030/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 1200W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87
ASE 031/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 032/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 033/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 336/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2450W grijana staklena ploča: 900 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 337/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2900W grijana staklena ploča: 1350 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 338/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 3350W grijana staklena ploča: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 339/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 5350W grijana staklena ploča: 2250 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 3000 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 022/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2450W grijana staklena ploča: 900 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87
ASE 023/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2900W grijana staklena ploča: 1350 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87
ASE 024/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 3350W grijana staklena ploča: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87
ASE 025/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 5350W grijana staklena ploča: 2250 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 3000 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87
ASE 352/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića ukupna snaga: 1350W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 353/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića ukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 354/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića ukupna snaga: 2250 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 358/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima temp. ormarića: 65?/85?C snaga ormarića: 1500 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga grijane pov: 1350 W ukupna snaga: 2900 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 359/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima temp. ormarića: 65?/85?C snaga ormarića: 3000 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga grijane pov: 1800 W ukupna snaga: 3350 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 360/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima temp. ormarića: 65?/85?C snaga ormarića: 3000 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga grijane pov: 2250 W ukupna snaga: 5350 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87