Samoposlužna linija

Samoposlužna linija
• Samoposlužne linije 800
• Samoposlužne linije 800/700
• Neutralne jedinice 800/700

Samoposlužna linija

Ponuda Whirlpool samoposlužnih linija obuhvaća tri serije: Design serija, Traditional serija 800 i Traditional serija 700. Sve serije samoposlužnih linija obuhvaćaju hlađene, grijane i neutralne jedinice.

Samoposlužne linije 800

Samoposlužna Design linija je izrađena kompletno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Struktura je potpuno zavarena, a korita su zaobljena sa svih strana i omogućuju potpuno i jednostavno čišćenje. Moguće je odabrati razne kombinacije elemenata u samoposlužnu liniju od dužine 1200 do 2300 mm, dok je dubina kod svih ista 825 mm.
Karakteristike proizvoda mogu se izmijeniti bez prethodne najave. Sve navedene cijene su bez PDV-a.

SAMOPOSLUŽNE LINIJE

HLAĐENE JEDINICE (800)

ModelNazivOpis
ASE 500/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 501/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 502/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 503/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 475W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 6x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 504/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+6?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 505/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+6?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 506/WPHlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+6?C hlađena površina: 475 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 6x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 507/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 508/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 509/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 510/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištemtemperatura: +0/+2?C hlađena površina: 475W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 6x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 511/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+6?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 512/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+6?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 513/WPHlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+6?C hlađena površina: 475 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 6x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 230x82,5x87

HLAĐENE JEDINICE (800) - VITRINA

ModelNazivOpis
ASE 514/WPHlađena vitrinatemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1380W max. snaga: 1800 W napon: 230V/50Hz dimenzije cm: 110x76x125
ASE 515/WPHlađena vitrinatemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1780W max. snaga: 2100 W napon: 230V/50Hz dimenzije cm: 150x76x125
ASE 516/WPHlađena vitrinatemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 2450W max. snaga: 2400 W napon: 230V/50Hz dimenzije cm: 190x76x125
ASE 517/WPHlađena vitrinatemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 2840W max. snaga: 2400 W napon: 230V/50Hz dimenzije cm: 220x76x125
ASE 518/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25 mm) temp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 160x82,5x140
ASE 519/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25 mm) temp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 190x82,5x140
ASE 520/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25 mm) temp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 220x82,5x140
ASE 521/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110 mm) temp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x140
ASE 522/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110 mm) temp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 100 mm dimenzije cm: 200x82,5x140
ASE 523/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (110 mm) temp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 230x82,5x140
ASE 524/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 524/1Refrigerated Unit Display
ASE 526/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x1/1+1x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 528/WPHlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 2x2/1 dimenzije cm: 230x82,5x178
ASE 525/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata)temp. vitrine: 0?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 527/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x1/1+1x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 529/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata)temp. vitrine: 0?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 2x2/1 dimenzije cm: 230x82,5x178
ASE 530/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 120x82,5x178
ASE 532/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 534/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 536/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 230x82,5x178
ASE 531/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 120x82,5x178
ASE 533/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x178
ASE 535/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 200x82,5x178
ASE 537/WPHlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm ) na otvorenom ormarićutemp. vitrine: +2?/+8?C snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 230x82,5x178
ASE 538/WPRashladni otok sa vitrinom i rashladnom površinom (110 mm)sa fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 265W max. snaga: 700 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x130
ASE 539/WPRashladni otok sa vitrinom i rashladnom površinom (110 mm)sa fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 373W max. snaga: 800 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 200x82,5x130
ASE 540/WPRashladni otok sa vitrinom i rashladnom površinom (110 mm)sa fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 373W max. snaga: 800 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 230x82,5x130
ASE 541/WPRashladni osmerokutni otok za distribuciju hrane sa rashladnom površinom (50 mm)sa breath-shield i fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima temp. površine: 0?/+2?C max. snaga: 800 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 50 mm dimenzije cm: 140x140x130
ASE 542/WPRashladni osmerokutni otok za distribuciju hrane sa rashladnom površinom (50 mm)sa breath-shield i fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima temp. površine: 0?/+2?C max. snaga: 1780 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 50 mm dimenzije cm: 180x180x130
ASE 545/WPDodatna opremaPolica rashladne jedninice na otvorenom ormariću dimenzije cm: 63x70x4
ASE 546/WPDodatna opremaPolica rashladne jedninice na otvorenom ormariću dimenzije cm: 103x70x4
ASE 547/WPDodatna opremaPolica rashladne jedninice na otvorenom ormariću dimenzije cm: 143x70x4
ASE 548/WPDodatna opremaPolica rashladne jedninice na otvorenom ormariću dimenzije cm: 173x70x4

BANJA MARIJA - GRIJANE JEDINICE

ModelNazivOpis
ASE 549/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 10l=~3cm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 550/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 15l=~3cm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 551/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukolič. grijane vode: 20l=~3cm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 552/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukolič. grijane vode: 25l=~3cm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 553/WPTopla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormarićukolič. grijane vode: 30l=~3cm ukupna snaga: 4380W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 554/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3010W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 555/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3740W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 556/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 4470W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 557/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 6750W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 558/WPTopla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 30l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 7480W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 559/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 560/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 561/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 562/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 563/WPTopla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 30l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 4380W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87

TOPLI ELEMENTI (800) OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

ModelNazivOpis
ASE 564/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću ukupna snaga: 900 W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 565/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću ukupna snaga: 1350 W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 566/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću ukupna snaga: 1800 W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 567/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću ukupna snaga: 2250 W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 568/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću ukupna snaga: 2700 W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 569/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2400W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 570/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2850W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 571/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 3300W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 572/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 5250W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 573/WPGrijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 5700W temp. površine: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 574/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2200W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 575/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3000W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 576/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3650W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 577/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormarićukol. grijane vode: 30l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 4400W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 578/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2850W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 579/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3300W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 580/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 5250W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 581/WPTopla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratimakol. grijane vode: 30l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 5700W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 582/WPTopla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormarićuukupna snaga: 3000W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 583/WPTopla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormarićuukupna snaga: 3000W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 584/WPTopla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormarićuukupna snaga: 4500W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 585/WPTopla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormarićuukupna snaga: 4500W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 586/WPTopla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratimaukupna snaga: 3000W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 587/WPTopla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratimaukupna snaga: 3000W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 588/WPTopla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratimaukupna snaga: 4500W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 589/WPTopla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratimaukupna snaga: 4500W dubina tanka: 180 mm temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87

GRIJANE STAKLENE JEDINICE (800)

ModelNazivOpis
ASE 590/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 1200W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 591/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 592/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 593/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 594/WPGrijana staklena ploča iznad otvorenog ormarićaukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 595/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 1200W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 596/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 597/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 598/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 599/WPGrijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratimatemp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 600/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 1200W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87
ASE 601/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 602/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 603/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 604/WPGrijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratimaukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 605/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića ukupna snaga: 1350W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 606/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića ukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 607/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića ukupna snaga: 2250W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 608/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića ukupna snaga: 2700W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 230V/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87
ASE 609/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima temp. ormarića: 65?/85?C snaga ormarića: 1500 W temp. staklene pov: 65?/105?C ukupna snaga: 2850 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87
ASE 610/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima temp. ormarića: 65?/85?C snaga ormarića: 1500 W temp. staklene pov: 65?/105?C ukupna snaga: 3300 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87
ASE 611/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima temp. ormarića: 65?/85?C snaga ormarića: 3000 W temp. staklene pov: 65?/105?C ukupna snaga: 5250 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87
ASE 612/WPGrijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima temp. ormarića: 65?/85?C snaga ormarića: 3000 W temp. staklene pov: 65?/105?C ukupna snaga: 5700 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 6x1/1 dimenzije cm: 230x82,5x87